Eduktorer

En eduktor kan vara en enkel lösning till ett antal problem. Vi erbjuder en rad produkter för
olika ändamål till exempel att producera hett vatten från en existerande ångledning för
rengöring, värma vätskor i tankar med hjälp av ånga, hålla kemikalier eller målfärg ordentligt
blandade i dess kärl och att tömma tankar med högt vattentryck då det inte finns dränkbar
pump tillgänglig.

Att producera hett vatten under tryck från en ångledning med en statisk enhet som ej kräver
elektrisk motor är en mycket användbar lösning för applikationer när en cistern behöver
tvättas i explosionssäkra utrymmen.

Många gånger kan en eduktor användas i stället för mekaniska omrörare eller luft från fläktar
som ger en cirkulation i badet. Eduktorerna ökar cirkulationerna med ca 5x pumpens flöde.
Vilket ger minimerade kostnader då en mindre pumpmotor kan användas.

Fördelar med eduktorer är

  • Kortare processer genom stegen
  • Reducerad agitation
  • Temperaturskillnader i badet utjämnas.
  • Fungera tillsammans med filter

Exempel på
Utvändig gänga: UPB
Invändig gänga: UPD