Eduktorer

En eduktor kan vara en enkel lösning till ett antal problem. Vi erbjuder en rad produkter för olika ändamål till exempel att producera hett vatten från en existerande ångledning för rengöring, värma vätskor i tankar med hjälp av ånga, hålla kemikalier eller målfärg ordentligt blandade i dess kärl och att tömma tankar med högt vattentryck då det inte finns dränkbar pump tillgänglig.

Att producera hett vatten under tryck från en ångledning med en statisk enhet som ej kräver elektrisk motor är en mycket användbar lösning för applikationer när en cistern behöver tvättas i explosionssäkra utrymmen.