Motordrivna

Ett ytterligare steg i prestanda med en axelhuvudprestanda erhålls med en konstruktion där en mycket enkel friktionsmotor ger rotationshuvud med låg hastighet. Denna design erbjuder en anmärkningsvärd fördel på grund av den lägre rotationshastigheten: strålarna förblir sammanhängande utan att brytas in i droppar med centrifugalkraften och all sin slagkraft kan överföras till tankytan.