Hög anslagskraft

Vår mest sofistikerade tankrengöringsdysa, där vätskestrålar med hög påverkan långsamt rör sig med en kombinerad rotation runt en vertikal och en horisontell axel. Motormekanismen säkerställer att strålen alltid träffar olika vägar vid varje tur, så att varje enskild punkt på den inre tankytan säkert rengörs.