Tankrengöringsdysor

Det sker kontinuerlig forskning för att få en högre effektivitet i alla typer av industrier, kraven
på att säkerställa en konstant och högre kvalitet för deras produkter, belyser behovet inom
varje steg i produktionen, lagerhållning och transportprocesser är utförda i tillräckligt rena
system och tankar.
På samma gång, när vätskors utsläpp blir mer kostsamma, är det nödvändigt att varje
tvättprocess, skall nå ett tillfredställande resultat, med den minsta möjliga volym av
tvättvätska.  
Dessa två faktorer har gett upphov till att introducera ett allt bredare sortiment av
tankrengöringsdysor, från de klassiska fasta huvuden till mer sofistikerade modeller för att
klara de mest krävande förhållandena.
Vår långa erfarenhet inom området tanktvätt gör att vi har ett brett sortiment av tankdysor för
olika tankrengöringsbehov.  


PNR tankrengöringsdysor används för sköljning och rengöring av tankar och behållare i alla
storlekar.
Några exempel
Sköljning: UA3, UAC
Lätt smutsad: UBB, UBC, UBF, UBX
Medelsmutsad: UBD S, UBA
Hårt smutsad: UBT, UBQ

Fördelarna med att använda en tankrengöringsdysa framför manuell rengöring är flera;
Man eliminerar risker och kostnader
Dysorna minskar åtgång av tvättvätska
Processen blir mer driftsäker

Vi erbjuder olika certifikat för våra tankrengöringsdysor;
EG 1935/2004 är europaparlamentets förordning med allmänna säkerhetskrav för det
material som kommer i kontakt med dryck och livsmedel
MOCA
3-A är en amerikansk standard som certifierar komponenter enligt tre delar, design,
tillverkning och rengöring efter användning. Endast komponenter som är lätta att rengöra
efter användning får certifiering.
ATEX är en förkortning av franskans Atmosphères Explosibles vilket betyder explosiva
atmosfärer. Förkortningen ATEX används för att benämna direktiv 2014/34/EU om utrustning
och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.