Pneumatiska dysor

Finfördelning av vätskan sker med hjälp av tryckluft som matas till dysan. Denna typ av dysa ger de minsta dropparna. Duscharna kan antingen vara flata eller runda, med olika spridningsvinklar.
Duscharnas form bibehålles endast så länge kraften i dne finfördelade tryckluften består. När kraften avtar avdunstar dropparna mer eller mindre beroende på storlek, exponeringstid, relativ luftfuktighet samt andra faktorer.