Luftdysor

I många industriella processer behöver delar rengöras, torkas, kylas eller helt enkelt flyttas till
en annan del av bandet. Luftdysor används för en riktad koncentration med en luftriktning
mot ett specifikt mål. Då används konventionella luftdysor. Enkelt förklarat genom ett hål där
luften passerar.


Tryckluft används ofta för luftspridning eller ånga med en koncentration i form av rak stråle,
men är relativt dyr och högljudd. Spraymönstret på luftdysorna är generellt flatstråliga men
även punktstråle samt rund spraybild förekommer.
Våra luftdysor och luftknivar är en bra lösning för att hålla nere kostnaderna. För optimal
nyttjandegrad av tryckluften och på ett energieffektivt sätt är det därför viktigt att minimera
turbulensen, vilket man får genom en luftdysa i stället för att använda ett rör som många
industrier gör idag. Det kan minska energianvändningen med 35%. Den minskande energi
genererar en mer energieffektiv blåsning.

Fördelar då ni använder PNR luftsdysor.

  • Reducerad ljudnivå
  • Högre effekt med lägre tryck
  • Reducerad luftförbrukning
  • Förbättrad blåseffektivitet vid större avstånd
  • Minskade driftskostnader

Exempel på
-Hög anslagskraft med laminär stråle: UEA
-Definierad träffpunkt: UEA D
-Laminär luftström med Coanda effekt: UEB
-Gasapplikationer: GZS