PC

Serien PC är en tangentiell hålkonsdysa med små finfördelade droppar. Eftersom den har stor fri passage invändigt och ingen intern insats minimeras risk för igensättning. Med ett vred kan man justera flödet på dysan.

Kontakta oss om du har en fråga ang. denna produkt

CodeRF
inch
Capacity (l/min) at different pressure values (bar)
0.51.02.03.05.07.010.0
PCU 1170 xx3/8"
0.690.981.391.702.192.603.10
PCU 1390 xx
1.592.253.183.905.035.967.12
PC