Hålkonsdysor

En hålkonsdysas spraybild består av droppar samlat till en konisk formad volym, där inga
droppar fyller i den inre delen.
Hålkonsdysan producerar små till medelstora droppar, vilket ger en jämn fördelning även vid
relativt låga tryck. Dessa dysor används normalt till att tvätta rökgaser eller kylning av gaser
inom flertalet applikationer i processer.

Det finns två olika typer av hålkonsdysor, tangentiella och axiella hålkonsdysor.
Vätskan tillförs antingen tangentiellt eller axiellt in i dysans virvelkammare där vätskan roterar
för att bilda en hålkonsspray.
Hålkonsdysor har generellt mindre droppar än tex. Flatstråledysan, Den axiella dysan är den
modell som ger minst droppar.

Exempel på;
Axiella hålkonsdysor: RA, RB, RX/RZ/RW
Tangentiella hålkonsdysor: PE/PF/PT, PN/PO/PS

Typiska applikationer för hålkonsdysor är;
Tvättning
Kylning
Skrubbers
Dammbekämpning
Rökgasrening
Luftfuktning