Hålkonsdysor

En hålkons spraybild består av droppar samlat till den ytterytan på en konisk formad volym, där inga droppar fyller den inre delen av en koniskt formad stråle. Dessa dysor används normalt till att tvätta rökgaser eller kylning av gaser inom flertalet applikationer i processer.