Fullkonsdysor

I en fullkonsdysa är dropparna distribuerade I en volym av en kona, där dess ursprungspunkt är dysans utloppshål. En sådan spraybild är vanligen använd inom ett antal processer inom industrin, eftersom det är den som kan leverera ett jämnt vatten flöde över en yta: fullkonans spraybild är därför användbar här, som exempelvis, en jämn distribution av en kylvätska över en stillastående yta. Ett annat användningsområde är att distribuera droppar inom en bestämd volym, till exempel jämt distribuera vattendroppar i ett kyltorn.

Eftersom det finns ett stort antal processer där fullkon används betyder det att dess ursprungliga form har utvecklats till ett antal olika speciella, med fullkons spraybild, eller en spraybild liknande fullkon, den erhålls genom olika tekniker.