Fullkonsdysor

Den mest förekommande typen av dysa inom industrin är en fullkonsdysa. Spraybilden är formad som en rund kon, därav namnet fullkonsdysa. Dysan producerar medelstora droppar

I en fullkonsdysa är dropparna distribuerade i en form av en kona, där dess ursprungspunkt är dysans utloppshål. En sådan spraybild är vanligen använd inom ett antal olika processer inom industrin, eftersom den kan leverera ett jämnt vattenflöde över en yta: fullkonans spraybild är därför användbar, som exempelvis, en jämn distribution av en kylvätska över en stillastående yta. Ett annat användningsområde är att distribuera droppar inom en bestämd volym, till exempel jämt distribuera vattendroppar i ett kyltorn.

Eftersom det finns ett stort antal processer där fullkon används betyder det att dess ursprungliga form har utvecklats till ett antal olika speciella modeller, med fullkons-spraybild, eller en spraybild liknande fullkon, den erhålls genom olika tekniker.  

Vi har tre olika kategorier av fullkonsdysor; axiell, tangentiell samt klusterdysa
När det gäller klusterdysor så täcker den en stor yta med flera små dysor. Droppstorlekarna blir förhållandevis små och de kan leverera ett ganska stort flöde.
De tangentiella dysorna är lämpade för stora flöden. De saknar generellt virvelkammare varför risken för igensättning är mindre än med tex. en axiell dysa.
Axiella dysor har en jämn vätskefördelning över större delen av sprayarean. Väskan passerar virvelkammaren för att bilda en så fin fördelning av dropparna som möjligt. Oftast använder vi en insats i sk. X-stil för att säkerställa driftsäkerheten.

Exempel på;
Axiella fullkonsdysor: AA, AL, BX/BJ, D, Dplus
Tangentiella fullkonsdysor: AT, BV/BW
Klusterdysor: CAS, CAY, CHE

Typiska applikationer för fullkonsdysor är;
Skrubber
Tvättning
Gasbehandling
Kylning
Dammbekämpning
Brandbekämpning