Flatstråledysor

En flatstråle dysas vätskedroppar sprids som ett plant vätskelager, med en olika tjocklek enligt principen som används för att bilda en spray. En flatstråle dysa tjänar syftet att spraya på en yta eller ett rörligt objekt i tvärgående riktning respekterat till spraybilden, ett typiskt exempel är att använda dysan i en biltvättstunnel. De mest omfattande användningsområdena är industrin för en flatstråle dysa och den används enligt följande principer.

  1. Inline flatstråle

Detta är den vanligaste flatstråle modellen, där vätskan kommer in i den axiella riktningen i dysan och matas till tryckkammaren, där den sedan stöts ut genom dysans utloppshål. Flödet och spridningsvinkel bestäms av utloppshålets tvärsnitt samt utloppshålets kantprofil.

  1. Inline rakstråle

Dessa dysor kan räknas som en speciell sorts flatstråle, med ingen spridningsvinkel. Dessa är designade att producera ett skarpt flöde, med kraftig anslagskraft på en given punkt, används oftast för att rengöra eller att skära mjuka material.

  1. Sked modell flatstråle

I denna typ av dysa kommer vätskan under tryck genom ett hål, mot en jämn rundad yta för att bilda en flatstråle. Denna sofistikerade designs fördel är att man får en högre anslagskraft vid samma tryck. En högre verkningsgrad erhålls då mycket liten energi behövs för att ändra riktningen på strålen, detta är det enda som krävs för att bilda en flatstråle.