Flatstråledysor

En flatstråledysas jämna fördelning av vätskedroppar sprids som ett plant vätskelager, med
en olika tjocklek enligt principen som används för att bilda en spray under tryck. En
flatstråledysa bildar medelstora till stora droppar. Flatstråledysan används ofta för att spraya
på en yta eller ett rörligt objekt i tvärgående riktning respekterat till spraybilden med
spridningsvinkel upp till 120°, ett typiskt exempel är att använda dysan är i en biltvättstunnel.
De mest omfattande användningsområdena är industrin för en flatstråledysa och den
används enligt följande principer.


1. Inline flatstråle
Detta är den vanligaste flatstrålemodellen, där vätskan kommer in i den axiella riktningen i
dysan och matas till tryckkammaren, där den sedan stöts ut genom dysans utloppshål.
Flödet och spridningsvinkel bestäms av utloppshålets tvärsnitt samt utloppshålets kantprofil.


2. Inline rakstråle
Dessa dysor kan räknas som en speciell sorts flatstråle, med ingen spridningsvinkel. Dessa
är designade att producera ett skarpt flöde, med kraftig anslagskraft på en given punkt och
används oftast för att rengöra eller att skära mjuka material.


3. Skedmodell flatstråle
I denna typ av dysa kommer vätskan under tryck genom ett hål, mot en jämn rundad yta för
att bilda en flatstråle. Denna sofistikerade designs fördel är att man får en högre anslagskraft
utan att öka trycket. En högre verkningsgrad erhålls då mycket liten energi behövs för att
ändra riktningen på strålen, detta är det enda som krävs för att bilda en flatstråle.


Exempel på;
Inline-flatstråledysa: JA, JB, FA, FB, GX,
Inline rakstråledysa: JAA, JBA, FAA, FBA, GMA
Skedmodellen: K, KS

Typiska applikationer är rengöring eller smörjning av filter och/eller transportband,
ytbeläggning eller ytbehandling, kylramper.
Dysorna finns i olika material såsom mässing, rostfritt SS303 eller syrafast SS316L
alternativt härdat stål S416. Även olika plastmaterial samt andra special-material efter
förfrågan. De finns med olika anslutningsalternativ; gänga, tip-utförande eller med
snabbkoppling.