Dysor

En dysa är en anordning som med hjälp av energin i trycket ökar hastigheten i en vätska genom ett utloppshål och söndrar den till droppar.

Dess prestanda kan identifieras genom och beskrivas exakt, detta så att en ingenjör kan exakt specificera vilken dysa skall användas för en given process.

De relevanta egenskaperna med vilket man identifierar dysornas prestanda är följande:

  1. Vätskans flöde ges som en funktion av dysans matnings tryck.
  2. Spridningsvinkel av producerad spray
  3. Dysans verkningsgrad är förhållandet mellan energin i sprayen och den energi som dysan använder.

   4 Jämnheten i spraybilden över målet.

  1. Storleken av dropparna I spraybilden