Papper & Massa industri

I papper- och massaindustrin, är vatten en av de viktigaste komponenterna: här i det första steget så består massan av 99% vatten och 1% massa. Under den långa processen att tillverka papper, tillförs vatten och kemikalier till blandningen genom dysor, medan en del använder dem till att få ned temperaturen i olika delar i fabriken. I dessa sidor finns inte endast dysor för papper och massa industrin, delat i de olika sektionerna i processen (massa beredningen, formning, press sektionen, torkpartiet), utan också de huvudsakliga tillbehören och kopplingarna, som självrenande spritsrör, tankrengörings huvuden och luft dysor.