Värmebehandling

Moderna värmebehandlingstekniker i metallbearbetningsprocesser blir alltmer sofistikerade och är huvudsakligen inriktade på:
- optimering av processen genom nedsänkning i tankar med användning av eduktorer som förbättrar blandningen och cirkulationen av det flytande kylmediet
- Byte till pneumatiska dysor som ger finare droppar och kan öka värmeväxlingens hastighet avsevärt.