Stränggjutning

Vid stränggjutning är de parameter som behövs ytterst olika och är baserade på:

  • Geometrin på den produkt som skall kylas ned
  • I vilken del av stränggjutningen den är
  • Termiska och metallurgiska kännetecken har som kyls ner
  • Vi bör alltid komma ihåg att en atomizer arbetar inom ett arbetsområde (”Arbetsområdet” är omfånget som definieras apparaten, detta omfång är från max kapacitet till min kapacitet som en pneumatisk dysa har en bra dropp storleks-spridning) mycket bredare än vad en hydraulisk dysa kan, därför tillåter att sen att kyla ned ett bredare spann av produkter eller att ha olika nedkylningskurvor för samma produkt.

Ett brett spann av produkter kan tillfredsställa olika steg vid tillverkning i stränggjutning