Kylning

Att välja den bästa dysan/pneumatisk dysa för kylning, kräver kunskap av följande parametrar:

-Värme mängd som skall kylas ned
-vilken är kylningshastigheten
-Geometrin (formen) på det som skall kylas ned
-Värmeöverföringskapaciteten på produkten som skall kylas ned

När antalet produkter som skall kylas ned är valet enklare, men då produkterna är flera, har olika form eller av olika råmaterial då bör man dela upp omfattningen beroende på olika kriterier och ha ett större urval dysor/atomizer. Därför bör man i ovannämnda parametrar utvärdera varje delmoment. En avgörande faktor i valet är också renheten i kylmedia som också kan styra valet mot en mera XXX dysa/pneumatisk dysa.