Glödskalsbrytning

Dimensioneringen av en glödskalsbrytningsanläggning kräver en första studie av den maximala tillåtna temperaturskillnaden.
En sådan studie kommer att identifiera flödesgränserna för att hålla produkten vid ett visst temperaturvärde. En senare utvärdering av typen av skalor som ska avlägsnas kommer att leda till att definiera det önskade trycket och det hydrauliska trycket som är nödvändigt för att erhålla detta.
När flödet och trycket som används är kända, kommer produktens geometri att identifiera antalet och sprutvinkeln för munstyckena för installation.
För glödskalsbrytningsprocessen i stålindustrin används följande högtrycksmunstycken:
- GW-serien, med dubbla kopplingar;
- HW / AH-serien och HW / AA-serien med kort kropps
- HW / AK-serien och HW / AB-serien med lång kropp
- HW / AM-serie för applikationer där vattenförbrukningen måste minskas.