Dammbekämpning

För en exakt damm bekämpning så är det nödvändigt att veta partikelstorleken på den förorening man vill ta bort. Behovet att minimera dammet under stålproduktionen, eller orsakat av flyktiga rå material, lyckas med olika typer av dysor, beroende på deras anslutning, sprutmönster eller flödet
-Flänsad full kon (AE serien, BL seriens) eller hålkon (PR seriens) dysor
-Gängad fullkon (BE serien, E serien), hålkon (PA/PB serien, PE/PF serien) flatstråle (K stora serien) dysor.