Metallindustri

Det primära med dysorna till metallindustrin, de som används i metall processen, och speciellt stålverk, är att kyla ned heta metaller och rökgaser som genereras under tillverkningsprocessen. Då den inledande temperaturen är hög, har termodynamiska studier av stål visat att den måste vara exakt utvecklad, så att man kan bestämma den hydrauliska prestandan på dysan och/eller atomizer som skall användas, så som flöde, spridningsvinkel och dropp storlek.

När dysorna används för att trycka undan gaser och dammpartiklar, bör man känna till termodynamiken i processen väl för att få en effektiv undanträngning och då är valet av rätt dysa/atomizer avgörande.