E

PNR´s spiraldysor är fullkonsdysor, vår E serie. Spiraldysor är ett utmärkt val då man har ett problem med att dysorna sätter igen. Dess vida, fria passage gör att dysan inte blockeras så lätt. De används allmänt inom rökgasrening och brandbekämpning, men de kan även användas inom många olika industriella applikationer. Tillgängliga spridningsvinklar från 60°, 90°, 120°, 150° och 180°. Finns i en mängd olika flöde. Gänganslutningar från 1/4” till 4” och i material 316 rostfritt, mässing, PVC, Polypropen, PVDF, PTFE och Hastelloy C22.

För mer information, klicka på pdf:en med datablad.

AngleCodeRG
inch
D
mm
D1
mm
Capacity (l/min) at different pressure values (bar)
0.71.02.03.05.07.010.0
Dimensions mm
HH1WS
60°EBQ 1550 xx1/4"2.42.4
2.663.184.495.507.108.4010.0
451214
EBQ 2156 xx4.03.2
7.549.0112.715.620.123.828.5
   
ECQ 2230 xx3/8"4.83.2
11.413.619.223.530.335.942.9
481419
ECQ 2410 xx6.43.2
20.024.033.941.553.663.475.8
   
ECQ 2640 xx7.93.2
31.237.352.764.683.499.0118
   
EDQ 2940 xx1/2"9.54.7
45.654.577.194.4122144172
641822
EDQ 3128 xx11.14.7
61.873.9105128165196234
   
EEQ 3165 xx3/4"12.74.7
79.795.3135165213252301
701927
EFQ 3260 xx1"15.96.3
126150212260336397475
922634
EFQ 3372 xx19.0
180215304372480568679
   
EHQ 3507 xx1 1/2"22.27.9
245293414507655774926
1112750
EKQ 4109 xx2"34.911.1
5276298901090140716651990
1493165
90°EBU 1550 xx1/4"2.42.4
2.663.184.495.507.108.4010.0
451214
EBU 2100 xx3.23.2
4.835.778.1610.012.915.318.3
   
EBU 2156 xx4.03.2
7.549.0112.715.620.123.828.5
   
ECU 2230 xx3/8"4.83.2
11.413.619.223.530.335.942.9
481419
ECU 2317 xx5.63.9
15.318.325.931.740.948.457.9
   
ECU 2410 xx6.44.8
20.024.033.941.553.663.475.8
   
ECU 2640 xx7.95.5
31.237.352.764.683.498.7118
   
EDU 2940 xx1/2"9.53.3
45.654.577.194.4122144172
641822
EDU 3128 xx11.13.7
61.873.9105128165196234
   
EEU 3165 xx3/4"12.74.7
79.795.3135165213252301
701927
EFU 3260 xx1"19.06.3
126150212260336397475
922634
EFU 3372 xx23.06.3
180215304372480568679
   
150°ECX 2230 xx3/8"4.83.2
11.413.619.223.530.335.942.9
481419
90°EKU 4109 xx2"34.911.1
5276298901090140716651990
1493165
150°ECX 2317 xx5.64.0
15.318.325.931.740.948.457.9
   
90°EMU 4204 xx3"44.514.3
985117816662040263431163725
2194289
150°ECX 2410 xx6.4
20.024.033.941.553.663.475.8
   
90°EMU 3267 xx50.8
1290154221802670344740784875
   
150°ECX 2640 xx7.9
31.237.352.764.683.498.7118
   
EDX 2940 xx1/2"9.54.8
45.654.577.194.4122144172
641822
120°EBW 1550 xx1/4"2.42.4
2.663.184.495.507.108.4010.0
451214
150°EDX 3128 xx11.1
61.873.9105128165196234
   
EEX 3165 xx3/4"12.74.8
79.795.3135165213252301
701927
120°EBW 2100 xx3.23.2
4.835.778.1610.012.915.318.3
   
150°EFX 3260 xx1"15.96.3
126150212260336397475
922634
EFX 3372 xx19.0
180215304372480568679
   
120°EBW 2156 xx3/8"4.03.2
7.549.0112.715.620.123.828.5
481419
150°EHX 3507 xx1 1/2"22.27.9
24.5293414507655774926
1112750
120°ECW 2230 xx4.83.2
11.413.619.223.530.335.942.9
   
150°EHX 3663 xx25.4
32038354166385610131210
   
EHX 3747 xx28.6
36143161074796411411364
   
120°ECW 2317 xx5.64.0
15.318.325.931.740.948.457.9
   
150°EKX 4109 xx2"34.911.1
5276298901090140716651990
1493165
120°ECW 2410 xx6.44.0
20.024.033.941.553.663.475.8
   
150°EKX 4139 xx38.1
67280311361391179621252540
   
120°ECW 2640 xx7.94.0
31.237.352.764.683.498.7118
   
180°EBZ 2156 xx1/4"4.02.5
7.549.0112.715.620.123.828.5
451214
120°EDW 2940 xx1/2"9.54.8
45.654.577.194.4122144172
641822
180°ECZ 2230 xx3/8"4.83.2
11.413.619.223.530.335.942.9
481419
120°EDW 3104 xx9.74.8
50.260.084.9104134159190
   
180°ECZ 2317 xx5.64.0
15.318.325.931.740.948.457.9
   
ECZ 2410 xx6.4
20.024.033.941.553.663.475.8
   
120°EDW 3128 xx11.04.8
61.873.9105128165196234
   
180°ECZ 2640 xx7.9
31.237.352.764.683.498.7118
   
120°EEW 3165 xx3/4"12.74.8
79.795.3135165213252301
701927
180°EDZ 2940 xx1/2"9.53.3
45.654.577.194.4122144172
641822
120°EFW 3260 xx1"15.96.3
126150212260336397475
922634
180°EDZ 3128 xx11.14.8
61.873.9105128165196234
   
120°EFW 3372 xx19.0
180215304372480568679
   
180°EEZ 3165 xx3/4"12.74.7
79.795.3135165213252301
701927
EFZ 3260 xx1"15.96.3
126150212260336397475
922536
120°EHW 3507 xx1 1/2"22.27.9
245293414507655774926
1112750
180°EFZ 3372 xx19.0
180215304372480568679
   
120°EHW 3663 xx25.4
32038354166385610131210
   
180°EHZ 3507 xx1 1/2"22.27.9
245293414507655774926
1112750
EHZ 3663 xx25.4
32038354166385610131210
   
120°EHW 3747 xx28.6
36143161074796411411364
   
180°EHZ 3747 xx28.6
36143161074796411411364
   
EKZ 4109 xx2"34.911.1
5276298901090140716651990
1493163
120°EKW 4109 xx2"34.911.1
5276298901090140716651990
1493165
180°EKZ 4139 xx38.1
67180311361391179621252540
   
120°EKW 4139 xx38.1
67280311361391179621252540
   
EMW 4204 xx3"44.514.3
985117816662040263431163725
2033590
EMW 4265 xx51
1280153021642650342140484838
   
EPW 4412 xx4"63.515.9
1990237933644120531962937522
23040127

E kod
Spiraldysa