ISO logga

Vårt kvalitetssystem

Den 26 januari 2018 blev PNR Nordic AB, via Svensk Certifiering Norden AB, ISO-certifierade.
Vi är väldigt stolta och glada för att vår organisation uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015.
Den 11 december 2023 blev vi återigen omcertifierade utan avvikelser.

Se vårt certifikat här.

Vår verksamhetspolicy. 
PNR Nordic AB säljer dysor och dyssystem för industriella applikationer.
Vårt mål är att sälja produkter av högsta kvalitet och funktionalitet. Våra kunder skall uppfatta oss som en av de marknadsledande aktörerna samt att vi ger högsta kundvärdet. Vi följer tillämplig lagstiftning. Vårt mål är att ständiga förbättra oss avseende våra produkter, kundnöjdhet, minskad miljöbelastning samt som en bra arbetsgivare.

Se vår Hållbarhetspolicy här