ISO logga

Vårt kvalitetssystem

Den 26 januari 2018 blev PNR Nordic AB, via Svensk Certifiering Norden AB, ISO-certifierade.
Vi är väldigt stolta och glada för att vår organisation uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015.
Den 28 december 2020 blev vi omcertifierade.

Se vårt certifikat här.

Vår verksamhetspolicy. 
PNR Nordic AB säljer dysor och dyssystem för industriella applikationer.
Vårt mål är att sälja produkter av högsta kvalitet och funktionalitet. Våra kunder skall uppfatta oss som en av de marknadsledande aktörerna samt att vi ger högsta kundvärdet. Vi följer tillämplig lagstiftning. Vårt mål är att ständiga förbättra oss avseende våra produkter, kundnöjdhet, minskad miljöbelastning samt som en bra arbetsgivare.