Information till PNR Nordics kunder om den nya dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller som lag i alla EU-länder from 180525 och ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vi använder digitalt kundregister/affärssystem (Lime / Visma), där vi registrerar och lagrar kontaktuppgifter och gör anteckningar om möte/samtal med våra kunder för att kunna följa upp och utveckla vårt samarbete med er.

Vi registrerar följande uppgifter; Företagets namn, adress, telefonnummer samt organisationsnummer. Vi registrerar också namn, mailadress, telefonnummer samt funktion på de kontaktpersoner vi har på företaget. Vi lämnar inte ut dessa uppgifter till någon annan part. Du kan när som helst begära att få se våra uppgifter samt anteckningar om ditt företag. Du kan också begära att vi slutar göra anteckningar eller att vi raderar hela eller delar av den information vi har om ditt företag. Begäran gör du genom att skriftligt meddela oss på info@pnrnordic.se.

Information

Den fullständiga informationen om hur vi arbetar med GDPR har vi dokumenterat internt och lämnar endast ut detta på begäran av t ex Datainspektionen eller en privatperson i det fall vi skulle ha personuppgifter lagrade för personen i fråga. 

Cookies

De kakor (cookies) som används på vår hemsida kallas för sessionskakor. De används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt för att samla information om hur många webbläsare som besöker sidan och hur de rör sig på sidan. 

Sessionskakor är vanliga textfiler som innehåller små mängder data som sparas ned på besökarens dator och raderas med automatik när webbläsaren stängs ned. De kan varken belasta minnet i besökarens dator eller innehålla virus. Sessionskakor samlar inte information från besökarens dator eller information som kan identifiera besökaren personligen.

MailChimp

För att sprida information om viktiga händelser och nyheter skickar vi nyhetsbrev till befintliga och potentiella kunder genom MailChimp.

MailChimp kan samla in personuppgifter i form av förnamn, efternamn, ip-adress och e-postadress. Tjänsten drivs av The Rocket Science Group, LLC.

Du kan avprenumerera på våra nyhetsbrev genom att klicka på ”Avprenumerera” eller ”Unsubscribe” i ett nyhetsbrev som du fått från oss. Du kan också kontakta oss om du vill begära dina personuppgifter från oss, begära rättelse eller om du vill att vi raderar dina personuppgifter från databasen för utskick av nyhetsbrev.

Läs mer om MailChimp, the EU/Swiss Privacy Shield, and the GDPR, på MailChimps hemsida.

Frågor

Har du frågor om GDPR är du välkommen att kontakta Lena på tel. 08-703 25 44 ank. 2, eller via mail lena.bernhed@pnrnordic.se

Datainspektionens hemsida finns löpande uppdaterad information om den nya lagen.