2 januari 2020

PDPA Laser System


Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) är ett mätsytem som ger en pålitlig information om flödeshastigheten och partikelstorleken för exakt hydraulisk karakterisering av spray. Den optiska sändaren och mottagaren är monterade på ett korsande system, detta tillåter en avläsning i X, Y och Z axel. Med detta system, är det möjligt att utforska hela spridningen och flödet i sprayen.

PDPA systemet tillåter en karakterisering av varje sfärisk partikel som undersöks och ger de mest exakta värden, för alla mät situationer. Sondens uppsamlingspunkt görs av två korsande laserstrålar som skapar en hög-resolutions mätpunkt där de korsar varandra. En speciell mjukvara bearbetar sedan den uppsamlade informationen.

Denna data kan sedan exporteras både i tabell form eller grafisk form.

Exempel på tabellform:

Tabelform

Exempel på grafiskform:
Grafisk form

« Till nyheterna