10 december 2019

3-A Certifiering

3-A Certififiering

3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för avancerade hygienisk utrustning inom livsmedel, bryggeri och läkemedelsindustrin. 3-A SSI har för tillfället fler än 70 olika 3-A Hygien Standarder inom många olika kategorier av utrustning.

3-A Hygien Standard specificerar de kriterier för design och tillverkning av utrustning som kommer i kontakt med livsmedel. Det vägledande syftet med 3-A Hygien Standarderna är att skydda den allmänna hälsan genom att använda sanitär utrustning. Hygien Standarden har två huvuduppgifter; att skydda livsmedel från kontaminering och att säkerställa att alla ytor som produkten kommer i kontakt med kan rengöras mekaniskt och enkelt demonteras för manuell rengöring eller kontroll.

3-A Symbolen är ett varumärke som används för att identifiera utrustning som uppfyller 3-A Hygien Standarden för design och tillverkning. Frivillig användning av

3-A Symbolen på mejeri och livsmedels utrustning har som funktion att säkerställa tre viktiga ändamål:

  • Försäkra användaren att utrustningen uppfyller hygien standarden
  • Ger godkända kriterier till tillverkare av utrustning för livsmedels design
  • Fastställer riktlinjer för en jämn utvärdering och att de överensstämmer med riktlinjerna

PNR Italia Srl är godkänd att använda 3-A symbolen på CIP modellen UA3 xxxx B31 xCx överensstämmer med 3-A Hygien Standarden 78-01: tvätt utrustnings enheter som är fast monterade.
Certifikat

Denna 3-A Hygien Standard täcker de hygien aspekter på spray tvätt utrustning bifogat till de rostfria lösningarna för rör som är fast installerade i processer och användning i utrustning för mjölk, mjölkprodukter eller andra matvaror.

För mera information om UA3 tank tvätts huvuden, vänligen kolla produkt sidan: Se produktinformaion

[Källa www.3-a.org]

« Till nyheterna