14 januari 2022

Hur väljer man rätt spraydysa?

Läs mer om hur PNR kan hjälpa till i valet av spraydysa för din applikation

5 januari 2022

Tvätt och desinficering av tunga fordon

PNR Italia har designat och tillverkar två rengörings- och sanitetssystem för stora fordon

28 december 2021

Optimering av damm-bekämpning

PNR Italia har utvecklat ett reduceringssystem för metallindustrin och specifikt inom stålproduktion.

21 december 2021

PNR Italia lanserar en ny dysa för rengöring av rör

Läs mer om hur PNR italia har utvecklat en ny dysa för rör-rengöring

15 december 2021

Materialcertifikat för livsmedelsindustrin

PNR Italia erbjuder certifikat för livsmedelsbranschen

1 december 2021

MOCA Certifierad tankrengöringsdysa

PNR Italia certifierar UBD S för Livsmedel- och dryckerstillverkning

9 november 2021

PNR presenterar Dplus

Den nya modellen Dplus är en fullkonsdysa som har en utmärkande karaktäristisk spraybild oberoende av trycket mellan 1 och 10 bar.

24 juni 2020

Sani-System - Ny produktserie för desinficering och sanering

Tack vare sin långa erfarenhet av design och tillverkning av industriella munstycken och dys-system, har PNR kunnat utveckla en ny serie av produkter. De nya produkterna inom SANI-System, är specialanpassade produkter för desinficering och sanering av utomhusmiljöer som stora byggnader och industriella lokaler.

10 januari 2020

Skumdämpningsdysor

Skum påverkar nästan alla industriella sektorer och är ett verkligt problem, speciellt inom kemisk och livsmedelsindustri samt vattenreningsanläggningar.

2 januari 2020

PDPA Laser System

Phase Doppler Particle Analyzer (PDPA) är ett mätsytem som ger en pålitlig information om flödeshastigheten och partikelstorleken för exakt hydraulisk karakterisering av spray.

10 december 2019

3-A Certifiering

3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för avancerade hygienisk utrustning inom livsmedel, bryggeri och läkemedelsindustrin. 3-A SSI har för tillfället fler än 70 olika 3-A Hygien Standarder inom många olika kategorier av utrustning.

21 november 2019

Ny eduktor

I den ständiga utvecklingen av nya produkter vill PNR Italien presentera en eduktor av UPB familjen

6 november 2019

Spridningsvinkel och vattenflöde robotiserad kvalitetskontroll

PNR Italiens R&D avdelning har internt utvecklat en robotiserad automatisk cykel för att automatiskt kontrollera munstycken tillverkade specifikt för kund.

24 oktober 2019

Branddysa för tunnlar

Den Europeiska Kommissionen, institutionen hanterar Horizon 2020, det är EU:s ramprogram för utveckling och innovation 2014-2020.

2 oktober 2019

MF pneumatisk dysa

I många processer krävs kylning av gaser, rökdämpning eller införande av kemikalier, det är nödvändigt att använda lämpliga pneumatiska dysor.