Välkommen till PNR Nordic AB

PNR erbjuder alla former av dysor för processindustri, metallindustri, pappersindustri, massaindustri, brandbekämpning och mycket mer. Här hittar du ett brett utbud av kvalitetsdysor av typen flatstråle, hålkonsdysa, spiraldysa och luftdysa.

Vi har dessutom tankrengöringsdysor, pneumatiska dysor, filterdysor, saniteringssystem och ett stort utbud av tillbehör för industrin.

En anrik tillverkare av dysor

PNR Italia Srl startade i Milano 1968 med att tillverka komponenter för brandbekämpning. De senaste 50 åren har vi gradvis utökat sortimentet och idag kan du hitta en dysa för så gott som varje tänkbar industriell applikation. All produktion sker i egna lokaler i Voghera, Italien.

För att ge marknaderna i Norden och Baltikum ännu högre service bildades säljbolaget PNR Nordic AB 2009 och verksamheten har vuxit kraftigt sedan dess.

Välkommen att kontakta oss!

En dysa för varje ändamål

Nästan oavsett vilken maskin eller industriell lösning som du ska konstruera och där dysor används kan du räkna med att hitta en passande dysa från PNR Nordic.

Flatstråledysor

En flatstråledysa från PNR sprider vätskedroppar i ett plant lager för att spraya en yta eller ett objekt i tvärgående riktning. Flatstråledysor används bland annat i biltvättar och är mycket vanliga inom industrin. Vi har dysor av typerna inline flatsråle, inline rakstråle och skedmodell.

Se våra flatstråledysor

Fullkonsdysor

En fullkonsdysa sprider vätksedropparna på ett jämnt sätt över en yta och distribuerar den likt en kon. Dessa dysor används bland annat för att sprida kylvätska över en yta eller distribuera droppar i en viss rymd.

Se våra fullkonsdysor

Hålkonsdysor

Hålkonsdysan sprider vätskan i konform men dropparna samlas i ytterkanten medan det är tomt från droppar på insidan. Denna typ av dysa används bland annat för att tvätta rökgas eller kyla ner en gas.

Se våra hålkonsdysor

Spiraldysor

Våra spiraldysor är designade för att kunna uthärda igentäppning och blockning av flödet. Därför används de i miljöer där säkerhet är av yttersta vikt. En spiraldysa från PNR kan exempelvis användas i rökgasrening och i brandsläckningssystem.

Se våra spiraldysor

Luftdysor

Med en PNR luftdysa kan du torka, rengöra eller kyla en produkt i en industriell process utan att behöva använda det dyrare och mycket ljudligare alternativet tryckluft. PNR Nordic har luftdysor och luftknivar som hjälper dig att hålla kostnaderna nere.

Se våra luftdysor

Tankrengöringsdysor

En tankrengöringsdysa från PNR Nordic hjälper dig att få en effektiv rengöring av tankar inom olika industriella segment. De hjälper till att uppnå ett optimalt resultat utan att slösa med dyrbar tvättvätska.

Hos oss hittar du:

 • Fasta tvätthuvuden
 • Reaktionsdrivna tvätthuvuden
 • Tankrengöringsdysor med hög anslagskraft
 • Motordrivna tankrengöringsdysor

Se våra tankrengöringsdysor

Pneumatiska dysor

Våra pneumatiska dysor använder tryckluft som matas in i dysan för att ge mycket små droppar. Duschen blir flat eller rund och med olika spridningsvinkel.

Vi har:

 • Klassiska pneumatiska dysor
 • Luftstyrda dysor
 • Ultrasonic
 • Specialdysor

Se våra pneumatiska dysor

Dysor för industriella applikationer

Våra dysor används inom en lång rad industriella och professionella applikationer. PNR har framträtt som en särskilt viktig aktör inom tre områden:

 • Brandbekämpning
 • Metallindustri
 • Pappers- och massaindustri

Dysor för brandbekämpning

När PNR startade i Milano 1968 var det för att tillverka dysor och andra komponenter för brandbekämpning. Våra brandbekämpningsdysor används i sprinklersystem, vägtunnlar, tågtunnlar och i utrusning för räddningstjänsten.

Utrustning för brandbekämpning

Metallindustri-dysor

Våra dysor har en viktig funktion inom metallindustrin där de i första hand används för att kyla ned rökgaser och heta metaller. De används bland annat mycket inom stålindustrin. Ett annat användningsområde är att dysorna kan användas för att tränga undan dammpartiklar och gaser.

Våra dysor för metallindustri används bland annat för:

 • Värmebehandling
 • Kylning
 • Stränggjutning
 • Kallvalsning
 • Ytbehandling
 • Dammbekämpning
 • Glödskalsbrytning

Utrustning för metallindustri

Dysor för papper- och massaindustri

PNR Nordic har ett brett utbud av utrustning för pappersindustri och massaindustri. Dysan har en central roll i att tillföra vatten och kemikalier i olika steg i massablandningen. Ett annat användningsområde är för att sänka temperaturen i delar av fabriken. PNR har även kopplingar, luftdysor, tankrengöringshuvuden och annat för pappers- och massaindustrin.

Utrustning för papper- & massaindustri

Andra tillbehör för industrin

Förutom att kunna hitta exakt rätt dysa för din applikation här hos oss hittar du även en stor mängd tillbehör för industrin. Bland annat har vi filter, klamrar, nipplar och muttrar. Här hittar du dessutom eduktorer, handtag, slangar och ledningskomponenter.

Se våra tillbehör

SANI-System – utrustning för desinficering och sanering

PNR erbjuder en serie professionella produkter för sanering av utomhusmiljöer och offentliga miljöer. Våra SANI-System bygger på mångårig erfarenhet av att utveckla dysor för olika industriella ändamål och kännetecknas av låg energiförbrukning, enkel hantering och låg vattenförbrukning.

Läs mer om vår utrustning för sanering

Vanliga frågor om dysor

Vad är en dysa?

En dysa är ett slags munstycke som används för att kontrollera ett flöde i en vätska. Med hjälp av energin i trycket ökar dysan vätskans hastighet och skapar en stråle med önskad form och vinkel.

Vilka typer av dysor finns det?

Det finns tre typer:

 • Konvergenta – riktad stråle
 • Divergenta – fokuserad stråle
 • Konvergent-divergenta – utformad som ett timglas

Inom vilka områden kan en dysa användas?

Dysor används bland annat inom industri och brandbekämpning. De används ofta inom pappers- och massaindustri, stålindustri, kemiska processer, kylning, ytbehandling, brandskydd, befuktning och livsmedelsindustri. En dysa kan även användas för rökgasrening, i tvättanläggningar och för rengöring.

Var tillverkas dysor från PNR?

Alla våra dysor tillverkas i vår högteknologiska anläggning i Italien.

Hur väljer jag rätt dysa?

När du väljer dysa utgår du från vilken funktion den ska fylla. Därefter måste du avgöra vilket tryck den ska leverera, hur flödet ska vara, vilken typ av vätska som ska flöda igenom den och vilken sprayvinkel du vill ha.