Information om dysor


Hålkon

Dysa hålkon Den ihåliga koniska duschen ger en ringformad spridningsbild. Detta åstadkomms av ett tangentiellt inflöde i en virvelkammare eller genom en insats med sneda spår omedelbart före utloppet.

Fullkon

Dysa fullkon Den fyllda duschen ger en cirkelrund, kvadratisk eller oval spridningsbild, helt fylld med droppar. Detta åstadkommes i regel genom en korsformad insats som ger vätskan avsedd turbulens före utloppen.

Flatstråle

Dysa flatstråle Flatstrålen formas genom ett elliptiskt utloppshål eller runt utgångshål som mynnar tangentiellt mot en deflektor som böjer av och breder ut vätskan till en flat stråle av olika bredder.
Det elliptiska utloppet ger spridningsbilden avsmalnande ändar. Detta möjliggör perfekt överlappning av flatstråleduschar på samma ramp, till en sammanhängande ridå, med jämn vätskefördelning utmed hela rampen.

Spegelspridaren har en jämntjock spridningsbild med samma anslagskraft över hela duschens bredd. Den används därför ofta vid renspolningar utan överlappande duschar.

Pneumatiska dysor

Finfördelning av vätskan sker med hjälp av tryckluft som matas till dysan. Denna typ av dysa ger de minsta dropparna. Duscharna kan antingen vara flata eller runda, med olika spridningsvinklar.
Duscharnas form bibehålles endast så länge kraften i dne finfördelade tryckluften består. När kraften avtar avdunstar dropparna mer eller mindre beroende på storlek, exponeringstid, relativ luftfuktighet samt andra faktorer.

© PNR Nordic AB

PNR Nordic AB
Box 1006
134 27 GUSTAVSBERG
Tel: +46 8 703 25 44

Cookies

Denna webbplats använder inte cookies. Läs om cookies ».


Webbutveckling Stockholm

Wepplatsen pnrnordic.se är framtagen i samarbete med Canvio Webbyrå i Stockholm. Läs om Canvio Webbyrå i Stockholm »